Cytat:
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru.
  • Zarząd ROD
Informacje
dla kandydatów na działkowców
w ROD „Czarny Staw”
w Wólce Wiciejowskiej
KILKA ZASAD
które musisz znać, jeśli zdecydujesz się zostać działkowcem
w ROD „Czarny Staw”

strona 1 z 2

Działka jest integralną częścią Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Ogród działkowy jest to obszar gruntu rolnego podzielony na działki oddane w użytkowanie osobom fizycznym. Wszystkie osoby użytkujące działki są członkami Polskiego Związku Działkowców, który jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną.

Aby stać się użytkownikiem działki w ROD „Czarny Staw”, trzeba spełniać warunki określone w § 22 Statutu Polskiego Związku Działkowców. Członkiem Związku może być osoba pełnoletnia zamieszkała na stałe na terytorium Polski. Jednocześnie z przydzieleniem działki w ROD nabywa się członkostwo Związku.

Jeśli zdecydujesz się na użytkowanie działki w Naszym Ogrodzie, musisz zgłosić się do Zarządu, lub bezpośrednio do Prezesa Zarządu ROD. W zarządzie ogrodu należy złożyć podanie o przyznanie prawa użytkowania działki. Otrzymasz również skierowanie na szkolenie dla osób ubiegających się o przydział działki. Szkolenia organizowane są przez OZ Mazowiecki PZD w Warszawie.

Jeśli nasz Ogród przypadł Ci do gustu, podanie powinieneś złożyć nawet jeżeli w danej chwili nie ma wolnej działki. Nieraz warto poczekać, aż któryś z dotychczasowych działkowców złoży do Zarządu ROD rezygnację ze swojej działki i będzie ona mogła być przydzielona właśnie Tobie.

Warto również przed podjęciem decyzji zaopatrzyć się w Zarządzie ROD w regulamin ROD i statut PZD. Dokumenty te określają nasze prawa i obowiązki, a także wyjaśniają budowę struktury Polskiego Związku Działkowców i zakres jego działania. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz również na tej stronie w dziale Prawo w PZD.

Jeszcze jedną ważną sprawą jest deklaracja członkowska, którą trzeba złożyć wraz z podaniem. Druk deklaracji możesz pobrać z tej strony (dział - Prawo w PZD) lub otrzymasz ją w Zarządzie ROD, czy w każdym Okręgowym Zarządzie PZD. Wypełniając deklarację musisz zdecydować, czy chcesz, aby działka była przyznana tylko Tobie, na Twoje nazwisko, czy również małżonkowi. W tym drugim przypadku oboje stajecie się członkami Związku i musicie złożyć dwie deklaracje, oraz zdecydować kto jest użytkownikiem a kto, współmałżonkiem - jest to rozwiązanie korzystniejsze obecnie i na przyszłość.

Jeśli Zarząd ROD przydzieli Ci działkę jesteś zobowiązany, do zapłacenia poprzedniemu jej użytkownikowi uzgodnioną kwotę za urządzenia (altana, szklarnia itp.) i nasadzenia (np. drzewka owocowe, krzewy) znajdujące się na działce. Na wniosek i koszt ustępującego z działki ustalenie wartości nasadzeń i urządzeń może być dokonane w drodze przetargu, w którym mogą brać udział osoby oczekujące na przydział działki. Natomiast w przypadku sporu między zainteresowanymi o wartość nasadzeń i urządzeń, Zarząd ROD może zlecić, oczywiście na wniosek i koszt zainteresowanych, dokonanie wyceny biegłym rzeczoznawcom.

Grunt, na którym zlokalizowany jest nasz ogród jest własnością Gminy i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców. Związek użytkuje ten grunt bezpłatnie na mocy ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.

Należy w tym miejscu wyjaśnić jeszcze jedną sprawę, która często rodzi pewne niejasności. W gazetach pojawiają się czasem ogłoszenia „Sprzedam działkę pracowniczą”. Otóż działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie można sprzedać, ponieważ się jej nie kupiło.

Działkę w ROD otrzymuje się w użytkowanie, a więc nie kupuje się gruntu. Sprzedać można co najwyżej znajdujące się na działce nasadzenie i urządzenia i to tylko osobie, która za zgodą Zarządu ROD przejmie w użytkowanie działkę po naszej rezygnacji.

strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>

Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 dni.
dzień 170/196
Bliźnięta
środa
19
czerwiec
2024
Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia
•••
wsch. Słońca: 04:10
zach. Słońca: 20:58
dług. dnia: 16:48
do najdłuższego dnia:
0:00
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 9:03
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska