Cytat:
Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.
  • Kronika

Jubileusz - ROD Czarny Staw
[powrót]

Minęło 25 lat

strona 1 z 2

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Drodzy Goście.

Witam wszystkich zebranych w Dniu Działkowca 2010 i pozwólcie Państwo, że zanim zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców w zawodach i konkursach oraz odznaczenia związkowe powiem kilka zdań z okazji 25-tej rocznicy powstania naszego Ogrodu.

25 lat temu, Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ PW w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 w Warszawie Ś.p. Edward Szymaniak wyszedł z inicjatywą budowy ogrodu działkowego dla potrzeb pracowników Zakładu. W związku z tym 17 września 1984 r. powołany został Komitet Założycielski w skład którego wybrani zostali: Śp. Jerzy Michniewicz, Śp. Bolesław Daubek, Franciszek Miłoszewski, Śp. Stanisław Glinka oraz Mieczysław Wrzesiński. Od pierwszych dni Komitet rozpoczął intensywne prace związane z przejęciem gruntu na rzecz WZL-4 jednocześnie Komitet zlecił wykonanie mapy geodezyjnej w Wojewódzkim Biurze Geodezyjnym w Mińsku Mazowieckim. Ogrom prac stojących przed Komitetem zmusił go do zwiększenia swojego składu o trzy osoby: Śp. Janusz Węglewski, Mieczysław Kosiorek, Wiesław Irzycki.

Efektem działania Komitetu, było nieodpłatne przekazanie już 19 listopada 1984 roku decyzją Naczelnika Gminy Cegłów Pana Jana Zwierza dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4, terenu o powierzchni 5,09 h położonych w Wólce Wiciejowskiej.

Trzeba tu wspomnieć jaki to był teren. Otóż było to jedno wielkie grzęzawisko, porośnięte sitowiem i krzakami, bez drogi dojazdowej i żadnych mediów, położony około 60 km od naszego stałego zamieszkania.

Przed wielu laty użytkownikiem tego terenu był PGR, następnie SKR, który ze względu na niemożliwość wjazdu ciężkimi maszynami rolniczymi zaniechał jakichkolwiek upraw. Dlatego też ziemia przez 8 lat nie była uprawiana. Doprowadzenie otrzymanej ziemi do normalnego stanu wymagało niewiarygodnego wysiłku i ogromu prac. Po mimo to członkowie Komitetu Założycielskiego uważali, że jest to piękne miejsce na budowę ogrodu działkowego, że pracą własnych rąk potrafimy podołać wyzwaniu jakie przed nami stanęło.

Z wielkim zapałem przystąpiliśmy do pierwszych prac, a było nas tylko 45 osób. Po prostu większość z listy 118 chętnych nie wierzyła, że zbudowanie na tym terenie Ogrodu stanie się rzeczywistością.

Ta mała garstka zapaleńców, jak nas nazywano, w pierwszej kolejności wybudowała domek campingowy, który otrzymaliśmy od naszego Zakładu a który będzie służył jako pomieszczenie socjalne. Natomiast na podręczny magazynek adoptowana została skrzynia transportowa po obrabiarce. Poza tym rozpoczęto również pierwsze inwestycje. Ustawiono i zabetonowano wszystkie słupki ogrodzenia zewnętrznego, oczyszczono, a właściwe odkopano całkowicie zamulone dwa rowy melioracyjne, wykonano 50-ąt metrów drogi dojazdowej przez piaski, oraz zlecono w SKR wykonanie wapnowania i orkę całego terenu. Łącznie przy tych pierwszych tematach do 29 kwietnia 1985 roku przepracowano 2 000 godzin.

Po zaawansowaniu prac organizacyjnych jak i prac w terenie, lista niedowiarków szybko zaczęła rosnąć. Przekonali się, co do realnych możliwości powstania Ogrodu. W krótkim czasie na liście było już 70 osób i Komitet Założycielski zdecydował zamknąć listę. Pozostali pracownicy, którzy wyrazili chęć pracy na rzecz ogrodu umieszczani byli na liście rezerwowej.

W związku z brakiem możliwości bezpośredniego dojazdu do Ogrodu z drogi gminnej, Komitet poczynił starania o pozyskanie dodatkowych dwóch działek geodezyjnych. Decyzją Naczelnika Gminy Cegłów Pana Jana Zwierza z dnia 08 maja 1985 roku, teren o powierzchni 0,46 h został włączony do terenu uzyskanego wcześniej. Na jednej z tych działek została zabudowana główna brama wjazdowa i wykonano drogę z trylinki a na drugiej powstały kolejne działki.

Równocześnie przedstawiciele Komitetu Śp. Jerzy Michniewicz i Mieczysław Wrzesiński prowadzili rozmowy z inż. Teresą Karpetą z Wojewódzkiego Zarządu PZD w Siedlcach w sprawie przystąpienia pracowników Zakładu do Polskiego Związku Działkowców i przekazania naszego terenu. Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 roku dała nam taką możliwość i teren w dniu 15 kwietnia 1985 roku został przekazany przez Dyrektora WZL-4 dla Polskiego Związku Działkowców.

Bardzo duże zaawansowanie inwestycji oraz dokumentacji pozwoliło w dwa tygodnie później na zwołanie pierwszego Walne Zebranie bo już 29 kwietnia 1985 roku przez Wojewódzki Zarząd PZD w Siedlcach na którym, została ustalona nazwa Ogrodu oraz inż. Teresa Karpeta wręczyła dla pierwszych 41 działkowców decyzje przydziału działki.

Od tego dnia staliśmy się członkami Polskiego Związku Działkowców i użytkownikami swoich upragnionych działek w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”. Warunek jaki musiał spełnić kandydat na działkowca to przepracowanie 150 godzin w pracach przy budowie infrastruktury ogrodu.

W latach 1985 – 1990 wszystkie najważniejsze inwestycje, niezbędne do funkcjonowania ogrodu została wybudowana przez działkowców w ramach prac społecznych.

Cały teren został ogrodzony siatką na metalowych słupkach – 1 058 m, wybudowano drogę dojazdową do Ogrodu – około 500 m, wykonano meliorację poprzez odtworzenie istniejących rowów melioracyjnych – 740 m, uporządkowano stawy górny i dolny, wymieniono istniejący transformator i doprowadzono energię elektryczną do Ogrodu – 400 m, oraz do wszystkich działek – 1 110 m, wybudowano studnię głębinową – 22 m i wodociąg do wszystkich działek – 1 474 m, ogrodzono wszystkie działki od strony alejek i zabudowano furtki, wybudowano budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 186 m2, w którym jest świetlica, pomieszczenia gospodarcze i biuro Zarządu, urządzono plac zabaw dla dzieci oraz wykonano 8 latarnie oświetlających Ogród. Prace te pochłonęły 35 026 godzin, średni licząc, każdy z 82 działkowców przepracował po 427 godzin natomiast wszystkie niezbędne materiały otrzymaliśmy od Zakładu Patronackiego WZL-4.

strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>

Prezes Zarządu: Mieczysław WRZESIŃSKI
Wólka Wiciejowska, 21 sierpnia 2010 r.

Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska