Cytat:
Nie wiedziałem nic trwając w niewzruszonej wierze, że nie minął czas okrutnych cudów.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze w ROD winni otrzymać oboje małżonkowie będący członkami PZD, czy wystarczy zaproszenie tylko jednego z nich? Czy na liście obecności na walnym zebraniu sprawozdawczym w ROD winni być ujęci oboje małżonkowie będący członkami PZD, czy wystarczy umieścić tylko jednego z nich?

Zgodnie z § 78 Statutu PZD o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych, na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Powyższe oznacza, że zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze w ROD powinni otrzymać wszyscy członkowie zwyczajni. Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami zwyczajnymi zarząd ROD ma obowiązek wysłać zaproszenie do każdego z nich. Ta sama zasada dotyczy ujęcia obojga małżonków na liście obecności. Fakt pozostawania w związku małżeńskim nie ma w omawianej kwestii znaczenia, bowiem statut przewiduje obowiązek zaproszenia na walne zebranie każdego członka zwyczajnego PZD.

Karolina Skrzypczak - radca prawny OZ w Poznaniu
12.04.2014 (107)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 6 dni.
dzień 106/260
Baran
poniedziałek
15
kwiecień
2024
Ludwina, Wacława, Anastazja, Teodor, Adolfina, Odetta
Dzień Kombatanta
•••
wsch. Słońca: 05:34
zach. Słońca: 19:33
dług. dnia: 13:59
do najdłuższego dnia:
2:50
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:14
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

89 lat temu w roku 1935
urodził się
Jerzy MICHNIEWICZ
Założyciel i budowniczy Ogrodu. Wice Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Wice Prezes Zarządu I i II kadencji /.../
zm. 27-03-1993 r.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska