Cytat:
Najstarszą i najsilniejszą emocją ludzkości jest strach.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy o zebraniu działkowców, na którym ma być przeprowadzone głosowanie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, można zawiadomić działkowców za pomocą zwykłego listu lub za pomocą zawiadomień rozniesionych do skrzynek pocztowych osób uprawnionych do wzięcia udziału w tymże zebraniu?

Sposób zawiadomienia działkowców o zebraniu w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego został określony w art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

Ustawa jasno precyzuje, że zawiadomienie to musi być przesłane za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. Definicja przesyłki kurierskiej jest zawarta w art. 3 punkt 19 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r., wyklucza on uznanie osobistego doręczenia przesyłki działkowcowi za przesyłkę kurierską (m.in. wymóg rejestracji przesyłki, dostarczenia, możliwości śledzenia, potwierdzenia odbioru, działanie zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych itp.).

Wobec powyższego zarząd ogrodu musi skorzystać z jednej lub drugiej formy dostarczenia zawiadomienia określonego w ustawie, bez jakiejkolwiek możliwości odstępstwa. Inny sposób dostarczenia, niż określony w ustawie, stanowiłby uchybienie, które niosłoby prawne konsekwencje względem całego zebrania (np. w przypadku podjęcia uchwały o wyborze nowego stowarzyszenia – uchybienie względem zawiadomień, mogłoby stanowić podstawę do odmowy rejestracji stowarzyszenia przez sąd rejestrowy).

Podsumowując – w przypadku zwoływania zebrania wszystkich działkowców w sprawie podjęcia decyzji o wyborze stowarzyszenia prowadzącego ogród – zawiadomienia mogą być przesłane tylko w jednej z dwóch form: listu poleconego lub przesyłki kurierskiej.

mgr prawa Artur Lemański - OZ w Gdańsku
06.03.2014 (15)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 6 dni.
dzień 106/260
Baran
poniedziałek
15
kwiecień
2024
Ludwina, Wacława, Anastazja, Teodor, Adolfina, Odetta
Dzień Kombatanta
•••
wsch. Słońca: 05:34
zach. Słońca: 19:33
dług. dnia: 13:59
do najdłuższego dnia:
2:50
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:14
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

89 lat temu w roku 1935
urodził się
Jerzy MICHNIEWICZ
Założyciel i budowniczy Ogrodu. Wice Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Wice Prezes Zarządu I i II kadencji /.../
zm. 27-03-1993 r.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska