Cytat:
Przeprosiny - jak wywabiona plama: zawsze coś zostaje.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy zebranie wszystkich działkowców może odbyć się przed walnym zebraniem?

Walne zebrania sprawozdawcze w ogrodach stowarzyszenia PZD, zgodnie z § 25 statutu PZD, powinny odbyć się do 30 kwietnia każdego roku. Statut dopuszcza od tej reguły pewne odstępstwa uzależnione od sytuacji w ogrodzie. Warto zaznaczyć, że w walnych zebraniach mają prawo uczestniczyć działkowcy będący członkami Związku.

Niezależnie od powyższego, nowa ustawa o ROD w art. 69 nałożyła na wszystkie zarządy ogrodów stowarzyszenia PZD obowiązek zwołania zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek w tych ogrodach w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Zebrania takie powinny być przeprowadzone w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie tejże ustawy, czyli do 19 stycznia 2015 roku. Jak zatem widać, są to specjalne zebrania, których nie można utożsamiać z odbywanymi corocznie walnymi zebraniami.

Pomijając szczególny cel i tryb ich zwołania, to należy również zauważyć, że prawo udziału w takich zebraniach mają nie tylko działkowcy będący członkami Związku (jak w przypadku walnych zebrań), ale wszyscy działkowcy z danego ROD, a więc każda osoba, której przysługuje prawo do działki w ogrodzie. Wynika stąd, że – z prawnego i formalnego punktu widzenia – należy odróżnić powyższe zebrania od walnych zebrań. Podlegają one, bowiem zupełnie innym zasadom, a zwłaszcza są zwoływane i przeprowadzane w innym trybie niż walne zebrania.

Powyższe uwagi mają istotne znaczenie dla odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Odrębny charakter obu zebrań oznacza, że nie mogą się odbyć jednocześnie. Oznacza to, że muszą być „rozdzielone” odpowiednią przerwą, która zapewni, że zebrania te zachowają swoją odrębność. Natomiast sprawa kolejności ich odbywania nie została prawnie uregulowana. W obowiązujących przepisach nie ma, bowiem żadnych postanowień odnoszących się do powiązań między ustalonymi terminami. Nie wskazują na to również postanowienia zawarte w statucie PZD. Należy z tego wyprowadzić wniosek, że zebrania wszystkich działkowców w sprawie przynależności organizacyjnej mogą być organizowane przed walnymi zebraniami.

Niemniej jednak w tej sprawie zarządy ROD powinny kierować się względami organizacyjnymi, jak i finansowymi. Zdecydowana większość ogrodów nie należy do zasobnych finansowo, dlatego podchodząc do sprawy racjonalnie powinno się zorganizować zebrania tak, żeby nie mnożyć wydatków na ten cel. O ile, zatem zebrania dotyczące przynależności organizacyjnej ROD mogą być przeprowadzane przed walnymi zebraniami, to jednak względy finansowe i organizacyjne mogą sugerować inną kolejność ich odbycia.

Zbigniew Markuszewski - radca prawny OZ w Lublinie
11.03.2014 (34)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 6 dni.
dzień 106/260
Baran
poniedziałek
15
kwiecień
2024
Ludwina, Wacława, Anastazja, Teodor, Adolfina, Odetta
Dzień Kombatanta
•••
wsch. Słońca: 05:34
zach. Słońca: 19:33
dług. dnia: 13:59
do najdłuższego dnia:
2:50
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:14
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

89 lat temu w roku 1935
urodził się
Jerzy MICHNIEWICZ
Założyciel i budowniczy Ogrodu. Wice Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Wice Prezes Zarządu I i II kadencji /.../
zm. 27-03-1993 r.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska