Cytat:
Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Jakie są zasady ustalania kworum na zebraniu wszystkich działkowców w I i w II terminie?

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o ROD, uchwała zebrania działkowców podejmowana jest w I terminie w obecności, co najmniej połowy działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD, którego dotyczy uchwała. Natomiast na zebraniu w II terminie uchwała, zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o ROD, podejmowana jest w obecności, co najmniej 3/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD, którego dotyczy uchwała.

Liczbę uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu wszystkich działkowców ustala się na podstawie posiadanego przez działkowców prawa do działki na podstawie ewidencji działek, którą zgodnie z § 91 ust. 2 pkt 6 prowadzą zarządy ROD. Oznacza to, iż w przypadku małżonków, którzy oboje mają prawo do działki, a więc na działce są dwie osoby posiadające ten tytuł do działki, to należy taką sytuację uwzględnić przy ustalaniu liczby uprawnionych do wzięcia udziału w tymże zebraniu.

Zatem liczba uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu wszystkich działkowców, a w konsekwencji również kworum, (czyli liczba osób niezbędna do prowadzenia obrad, prawomocności głosowania i uchwał), może być większa od ilości działek w ROD.

mgr prawa Aneta Łukaszewicz - KR PZD
14.03.2014 (47)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska