Cytat:
Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Jak interpretować zapis art. 70 ust. 2 ustawy o ROD – „w obecności, co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD”? Czy liczba ta powinna zostać ustalona przez zarząd ROD na podstawie ewidencji członków zwyczajnych?

Art. 70 ustawy o ROD dotyczy decyzji podejmowanych przez działkowców na zebraniu wszystkich działkowców, na którym mają zdecydować w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego zarządzającego ogrodem. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zebranie wszystkich działkowców, więc nie tylko członków PZD. Od 19 stycznia 2014 r., więc od dnia wejścia w życie ustawy o ROD, działkowiec nie musi by członkiem stowarzyszenia ogrodowego, żeby móc korzystać z działki.

Nowa ustawa nie uzależnia prawa do działki od przynależności do stowarzyszenia. Można, więc przypuszczać, że w ROD mogą być działkowcy, którzy zrzekli się członkostwa w stowarzyszeniu. Takie osoby również mają prawo do wzięcia czynnego udziału w zebraniu wszystkich działkowców.

Dokładną listę, a na jej podstawie liczbę uprawnionych do uczestnictwa w tym zebraniu ustala zarząd ROD na podstawie prowadzonej ewidencji działek, w której zawarte są dane osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki. Ustalenie dokładnej liczby uprawnionych ma wielkie znaczenie dla ważności podejmowanej przez działkowców decyzji, bowiem do skutecznego przegłosowania uchwały o pozostawieniu ROD w PZD lub jego wyodrębnieniu konieczna jest odpowiednia frekwencja i większość podczas głosowania, różne dla I i II terminu.

W I terminie uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby działkowców z ROD (głosów „za” musi być więcej niż 50% głosujących), a w II terminie - większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 3/10 liczby działkowców z ROD.

mgr Zofia Rut-Skórzyńska - KR PZD
16.03.2014 (52)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska