Cytat:
Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy działkowiec może upoważnić bliską mu osobę, która wspólnie z nim korzysta z działki do udziału w walnym zebraniu, głosowania i zabierania głosu w jego imieniu?

Prawo udziału w walnym zebraniu, głosowania i zabierania głosu jest prawem wynikającym z § 14 statutu PZD w pełni odnoszącym się do członkostwa w organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców. Źródłem tych praw członkowskich jest więź członka z organizacją, która jest ustalana zgodnie z określoną w statucie procedurą, na podstawie określonych czynności (uchwała zarządu ROD o przyjęciu konkretnej i indywidualnej osoby w poczet członków PZD).

W związku z powyższym, jako że prawa te mogą być wykonywane jedynie przez członka PZD, mają one charakter osobisty i niezbywalny, a tym samym nie mogą być przenoszone na inną osobę, bez względu na koligacje rodzinne, czy inne czynniki.

Zatem nie ma możliwości, aby działkowiec upoważnił inną osobę, do udziału w walnym zebraniu oraz do głosowania i zabierania głosu w jego imieniu.

mgr prawa Artur Lemański - OZ w Gdańsku
26.03.2014 (83)

[wstecz]
Jest jesień,
zima już za:
1 m-c i 10 dni.
dzień 316/49
Skorpion
poniedziałek
12
listopad
2018
Renata, Witold, Mateusz, Konrad
•••
wsch. Słońca: 06:46
zach. Słońca: 15:47
dług. dnia: 9:01
do najdłuższego dnia:
7:48
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 1:16
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska