Cytat:
Los obchodzi się ze mną łagodnie. Nie chce, bym stał się zbyt sławny zbyt młodo.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]
Informacje i Uchwały PZD
 • Uchwała Nr 7/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD i kołach członkowskich
 • Uchwała Nr 6/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 5/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz Obrony ROD z części partycypacji należnej jednostce krajowej PZD
 • Uchwała Nr 4/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD
 • Uchwała Nr 3/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 2/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
 • Uchwała Nr 1/XXIV/2015
  − Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PZD w 2015 r.
 • Uchwała Nr 11/XXIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki
 • Uchwała Nr 10/XXIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 9/XXIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego z działalności statutowej w jednostkach organizacyjnych PZD
 • Uchwała Nr 6/XXIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu statutowego
 • Uchwała Nr 5/XXIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r.
 • Uchwała Nr 4/XXIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji
 • Uchwała Nr 1/2014
  − Krajowej Komisji Rozjemczej PZD z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie interpretacji postanowień Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zweryfikowanego Statutu PZD
 • Uchwała Nr 3/XVIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie wyniku z działalności statutowo-programowej na dzień 18 stycznia 2014 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD
 • Uchwała Nr 2/XVIII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego”
 • Uchwała Nr 11/2014
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w przepisach PZD dotyczących Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 10/2014
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w przepisach PZD dotyczących Funduszu Rozwoju ROD PZD
 • Uchwała Nr 5/XVII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD w ROD
 • Uchwała Nr 4/XVII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w przepisach PZD dotyczących Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 3/XVII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w przepisach PZD dotyczących Funduszu Rozwoju ROD PZD
 • Uchwała Nr 1/XVII/2014
  − Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie interpretacji postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 3/2014
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji członkowskiej
 • Uchwała Nr 2/XV/2013
  − Krajowej Rady PZD z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok 2014
 • Uchwała Nr 1/XIV/2013
  − Krajowej Rady PZD z dnia 18 października 2013 roku w sprawie roli i znaczenia stosowania prawa w PZD
 • Uchwała Nr 19/2013
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”
 • Uchwała Nr 17/2013
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia na 2013 rok Krajowego Konkursu „Kronika ROD – historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania”
 • Uchwała Nr 2/VIII/2012
  − Krajowej Rady PZD z dnia 20 grudnia 2012 roku sprawie programu „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD XXI wieku”
 • Stanowisko
  − Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
 • Uchwała Nr 109/2012
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 46/2012
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania przez Prezydium Krajowej Rady PZD dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD i ich rozliczania
 • Uchwała Nr 9/III/2012
  − Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie z 12 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpisowego w OZM PZD dla ROD z obszaru działania części Delegatury Siedleckiej OZM PZD
 • Uchwała Nr 6/II/2012
  − Krajowej Rady PZD z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/V/2008 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 5/II/2012
  − Krajowej Rady PZD z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 10/XXI/2011
  − Krajowej Rady PZD z 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 8/XX/2011
  − Krajowej Rady PZD z 3 lutego 2011 roku w sprawie zadań wynikających z aktualnej sytuacji działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku
 • Uchwała Nr 3/XIX/2010
  − Krajowej Rady PZD z 2 grudnia 2010 roku w sprawie nowelizacji § 137 ust. 1 regulaminu ROD
 • Uchwała Nr 2/XVII/2010
  − Krajowej Rady PZD z 23 września 2010 roku w sprawie podniesienia rangi i lepszego wykorzystania działalności SSI PZD
 • Uchwała Nr 1/XVII/2010
  − Krajowej Rady PZD z 23 września 2010 roku w sprawie szkolenia kandydatów
  (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)
 • Zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów ozdobnych
  − Krajowa Rada PZD informuje, iż z dniem 20 lipca 2010 roku nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) dotyczące wycinki drzew i krzewów ozdobnych.
 • Uchwała Nr 104/2010
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 16 czerwca 2010 r. roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Jak powstawały nasze ogrody”
 • Uchwała Nr 58/2010
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD
 • Uchwała Nr 48/2010
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie czynnego udziału Okręgowych Zarządów PZD w postępowaniach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczących terenów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
 • Uchwała Nr 40/2010
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD
 • Uchwała Nr 39/2010
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 38/2010
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD
 • Uchwała Nr 196/2009
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 190/2009
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 143/2007 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych
 • Uchwała Nr 45/2009
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 10/VI/2009
  − Krajowej Rady PZD z 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XVII/2005 Krajowej Rady PZD z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania nadwyżki rocznej z działalności statutowo-programowej w jednostkach organizacyjnych PZD
 • Uchwała Nr 215/2008
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych realizowanych na podstawie zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych
 • Uchwała Nr 2/V/2008
  − Krajowej Rady PZD z 26 listopada 2008 r. w sprawie zakazu zamieszkiwania i meldowania na terenach działek w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 1/V/2008
  − Krajowej Rady PZD z 26 listopada 2008 r. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD
 • Uchwała Nr 3/II/2008
  − Krajowej Rady PZD z 21 lutego 2008 r. w sprawie przydziału działek dla osób zamieszkałych w odległych rejonach kraju
 • Uchwała Nr 2/II/2008
  − Krajowej Rady PZD z 21 lutego 2008 r. w sprawie zamieszkiwania i meldowania na terenach działek w rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uchwała Nr 151/2007
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 18 września 2007 r. w sprawie rejestrów rodzinnych ogrodów działkowych
 • Uchwała Nr 143/2007
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 22 sierpnia 2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych
  (Tekst ujednolicony na podstawie uchwały Nr 190/2009 Prezydium KR PZD z 10.12.2009 r.)
 • Uchwała Nr 132/2007
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych
 • Uchwała Nr 92/2007
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz czasowego zajęcia terenu
 • Uchwała Nr 6/XXIV/2006
  − Krajowej Rady PZD z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szkolenia nowych działkowców
  (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)
 • Uchwała Nr 120/2006
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 05 września 2006 r. w sprawie rachunków bankowych rodzinnych ogrodów działkowych
 • Uchwała Nr 74/2006
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 26 czerwca 2006 r. w sprawie wypisu z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Krajowej Rady PZD
 • Uchwała Nr 3/XVII/2005
  − Krajowej Rady PZD z 16 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania nadwyżki rocznej z działalności statutowo-programowej w jednostkach organizacyjnych PZD
  (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 10/VI/2009 z dnia 26.02.2009 r.)
 • UCHWAŁA Nr 120/2005
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 20 października 2005 roku w sprawie łączenia i podziału rodzinnych ogrodów działkowych
 • Uchwała Nr 64/2003
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 11 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia rejestru członków Polskiego Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 23/2003
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 12 marca 2003 roku w sprawie utworzenia w oddziałach okręgowych PZD stanowisk Instruktorów Ogrodniczych oraz źródeł ich finansowania
  (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)
 • Uchwała Nr 95/2002
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 11 lipca 2002 roku w sprawie rozstrzygnięcia Krajowego Konkursu „Pracowniczy Ogród Działkowy Roku 2002”
 • Uchwała Nr 35/2002
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 22 marca 2002 roku w sprawie zasad zaopatrywania nowych działkowców w miesięcznik „działkowiec”
  (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)
 • Uchwała Nr 57/2001
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 07 czerwca 2001 roku w sprawie zasad wydawania i ewidencji legitymacji w Polskim Związku Działkowców
 • Uchwała Nr 17/1996
  − Prezydium Krajowej Rady PZD z 31 maja 1996 roku w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych podmiejskich
[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
6 dni.
dzień 260/105
Panna
wtorek
17
wrzesień
2019
Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Robert, Lamberta, Narcyz
•••
wsch. Słońca: 06:09
zach. Słońca: 18:45
dług. dnia: 12:37
do najdłuższego dnia:
4:12
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:51
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska