Cytat:
Często najprostsze myśli omijają nas właśnie dlatego, że są najprostsze.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

REGULAMIN KONTROLI
Komisji Rewizyjnych
Polskiego Związku Działkowców
wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 listopada 2006 r.

I − Postanowienia ogólne
II − Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń
III − Postępowanie pokontrolne
IV − Postanowienia końcowe

I − Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli, a w szczególności:

  1. cel i zadania kontroli w jednostkach organizacyjnych i organach Związku,
  2. zasady i tryb przeprowadzenia kontroli
  3. dokumentowanie ustaleń z kontroli,
  4. zasady i tryb postępowania pokontrolnego.

§ 2

Celem kontroli jest badanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i organów Związku w zakresie:

  1. legalności tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, ustawy, statutu, regulaminu i uchwał organów statutowych
  2. gospodarności tj. celowego, oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego oraz wykazania dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
  3. rzetelności tj. dokumentowania wszystkich czynności zgodnie ze stanem faktycznym

§ 3

  1. Ogrodowe Komisje Rewizyjne dokonują okresowych ocen całokształtu działalności Zarządu ROD, przeprowadzają, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym kontrole działalności statutowej w tym finansowej zgodnie z § 96 Statutu PZD.
  2. Okręgowe Komisje Rewizyjne, co najmniej dwa razy w roku przeprowadzają kontrolę działalności statutowej OZ, a kontrole w ROD w miarę potrzeb. Ponadto Okręgowe Komisje Rewizyjne dokonują badań i weryfikacji sprawozdań finansowych zarządu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych ROD zgodnie z § 129 Statutu.
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i finansową PZD, przeprowadza, co najmniej dwa razy w roku kontrolę działalności statutowej i finansowej Krajowej Rady, w tym gospodarki finansami, a kontrole okręgów i ROD w miarę potrzeby zgodnie z § 155 i 156 Statutu.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska