Cytat:
Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działania.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
STATUT
Polskiego Związku Działkowców
uchwalony na V Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców
6 września 1997 roku

Rozdział I − Charakter, nazwa, siedziba i teren działania Polskiego Związku Działkowców
Rozdział II − Cele, zadania i środki działania Polskiego Związku Działkowców
Rozdział III − Pracowniczy ogród działkowy
Rozdział IV − Członkowie Polskiego Związku Działkowców, ich prawa i obowiązki
Rozdział V − Zasady organizacyjne Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Struktura i organy Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Walne zebranie członków pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział VI − Zarząd pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział VI − Komisja Rewizyjna pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział VI − Komisja Rozjemcza pracowniczego ogrodu działkowego
Rozdział VI − Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VI − Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VII − Fundusz i majątek Polskiego Związku Działkowców
Rozdział VIII − Postanowienia przejściowe i końcowe

Rozdział I − Charakter, nazwa, siedziba i teren działania Polskiego Związku Działkowców

§ 1

  1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej Związkiem, jest demokratyczną, samodzielną i samorządną organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne, będące użytkownikami działek w pracowniczych ogrodach działkowych.
  2. Związek opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy jego członków.

§ 2

Związek działa zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych oraz innymi przepisami prawa i niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą organów centralnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Związek posiada osobowość prawną.

§ 6

Związek ma prawo używać godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

  1. Związek może być członkiem krajowych organizacji społecznych.
  2. Związek może być członkiem organizacji zagranicznych i międzynarodowych o pokrewnych celach i zadaniach.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska