Cytat:
Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
UCHWAŁA Nr 26/VI/2008
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
Polskiego Związku Działkowców w Warszawie
z 17 grudnia 2008 roku

w sprawie wysokości wpisowego w OZM PZD dla ROD z obszaru działania Delegatur Rejonowych OZM PZD

Na podstawie § 2 Uchwały nr 6/V/2008 Krajowej Rady PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w PZD przychylając się do propozycji Prezydium, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD uchwala wysokość wpisowego:

140,- zł (słowninie złotych: sto czterdzieści)

dla ROD z obszaru działania Delegatur Rejonowych OZM PZD tj. Ciechanów, Płock, Radom i Siedlce oraz terenu działania byłego biura zamiejscowego w Ostrołęce.

Nowa wysokość wpisowego obowiązuje od 01 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wysokość wpisowego w PZD ustalonego przez Krajową Radę w granicach od 120 do 300 zł, oraz dotychczasowe zróżnicowanie wysokości wpisowego w OZM PZD i w Delegaturach Rejonowych wynikające ze zróżnicowania dochodów członków PZD w różnych rejonach, uwzględniając postanowienia § 2 ust.2 Uchwały nr 6/V/2008 Krajowej Rady PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w PZD, OZM PZD uchwaliło powyższą wysokość wpisowego dla wymienionych ROD.

Rozliczenie wpisowego pomiędzy organy Związku następuje zgodnie z Uchwałą nr 6/V/2008 Krajowej Rady PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wpisowego w PZD.

Sekretarz OZM PZD: Andrzej GWOJDZIŃSKI
Prezes OZM PZD: Antoni KOSTRZEWA

Warszawa, dnia 17 grudnia 2008 r.

[wstecz]
Jest zima,
do wiosny tylko:
26 dni.
dzień 54/311
Ryby
piątek
23
luty
2018
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
•••
wsch. Słońca: 06:32
zach. Słońca: 17:02
dług. dnia: 10:30
do najdłuższego dnia:
6:19
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 2:45
•••
Urodziny obchodzi:
Małgorzata.S
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska