Cytat:
W osobliwych czasach tak samo jak w zwykłych wiadomo co się godzi.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 74/2006
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie wypisu z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Krajowej Rady PZD

Działając zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2006r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz § 179 statutu Polskiego Związku Działkowców ustanawia treść i tryb sporządzania wypisów z Rejestru ROD Krajowej Rady PZD:

§ 1

Wypis jest urzędowym potwierdzeniem funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego w Polskim Związku Działkowców.

§ 2

Wypis z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Krajowej Rady PZD, zawiera:

1) nazwa ROD,

2) miejsce położenia,

3) numer rejestrowy, składający się z czterech członów: Dział, oznaczony cyfrą rzymską nr okręgowego zarządu, kolejny numer dla ogrodu w okręgowym zarządzie, nr ogrodu nadany przez Krajową Radę,

4) powierzchnia i liczba działek,

5) rok utworzenia,

6) podstawa prawna rejestracji,

7) data wystawienia wypisu.

§ 3

1. Wypis sporządzany jest:

1) na pisemny wniosek

a) zarządu ROD,

b) okręgowego zarządu,

c) delegatury w przypadku posiadania przez nią takich kompetencji,

d) organu administracji państwowej lub samorządowej.

2) z urzędu w przypadku wystąpienia udokumentowanych zmian w danych ROD, w tym:

a) zmiana powierzchni w wyniku częściowej likwidacji, zrzeczenia lub przejęciu gruntu przez Związek,

b) zmiana nazwy,

c) podział lub połączenie ogrodów,

d) rejestracja nowego ROD,

e) inne.

2. Wypisy sporządzane są w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1) zarząd ROD,

2) okręgowy zarząd,

3) Krajowa Rada.

4) Wnioskodawca wymieniony w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. d

§ 4

1. Wypisy z Rejestru KR PZD przygotowuje wydział w Krajowej Radzie PZD odpowiedzialny za jego prowadzenie i aktualizowanie,

2. Podstawą do wystawienia wypisu jest fakt zarejestrowania ogrodu w Rejestrze ROD KRPZD oraz dane ogrodu ujawnione w tym Rejestrze na podstawie akt rejestrowych będących w posiadaniu Krajowej Rady PZD.

§ 5

Do podpisywania wypisów upoważnia się Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD.

§ 6

Wzór wypisu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

1. Wzór wypisu

WICEPREZES: Stanisław CHODAK
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 26 czerwca 2006 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska