Cytat:
By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
UCHWAŁA Nr 1/XXXI/2007
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2008

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 168 ust. 1 statutu PZD w oparciu o szczegółową analizę ekonomiczną sytuacji finansowej Związku i poszczególnych jego jednostek oraz po wysłuchaniu opinii Komisji Samorządowej postanowiła:

§ 1

Składkę członkowską na 2008 r. ustalić w wysokości 14 gr. od 1 m2 powierzchni działki.

§ 2

Zawiesić na 2008 r. 5% odpis na Fundusz Samopomocowy z części składki należnej OZ i KR PZD.

§ 3

Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:

1. 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów rodzinnych ogrodów działkowych,

2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:

a) 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,

b) 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.

§ 4

Dla płynności finansowej organów Związku składka członkowska winna być odprowadzana przez:

1. zarządy rodzinnych ogrodów do okręgowych zarządów PZD w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2008 roku,

2. okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2008 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

WICEPREZES: /-/ Antoni KOSTRZEWA
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r.

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska