Cytat:
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
UCHWAŁA Nr 6/XIII/2009
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2010

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 9 Statutu PZD, po zapoznaniu się z analizami sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych PZD i całego Związku oraz po wysłuchaniu opinii Komisji d/s Finansów i Budżetu PZD postanawia:

§ 1

Ustalić wysokość składki członkowskiej w 2010 r. na 17 gr. od 1 m2 powierzchni działki.

§ 2

Zawiesić w 2010 r. dokonywanie 5% odpisu na Fundusz Samopomocowy PZD z części składki należnej jednostkom okręgowym oraz jednostce krajowej PZD.

§ 3

Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej jednostkom okręgowym oraz jednostce krajowej PZD.

§ 4

Ustalić następujący podział składki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PZD:

1. 65% składki pozostaje w dyspozycji rodzinnych ogrodów działkowych,

2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do jednostek terenowych PZD (okręgów); suma przekazana do jednostek terenowych podlega dalszemu podziałowi w następujący sposób:

a) 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

b) z pozostałej kwoty:

- 2/3 pozostaje do dyspozycji jednostki terenowej PZD,

- 1/3 przekazywana jest do jednostki krajowej PZD.

§ 5

Wprowadza się następujące terminy przekazywania środków z tytułu składki członkowskiej:

1. zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2010 r.,

2. okręgowe zarządy PZD na fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2010 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

SKARBNIK: /-/ Marian PASIŃSKI
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 26 listopada 2009 r.

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska