Cytat:
Szyderstwo z innych i siebie oczyszcza umysł.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
UCHWAŁA Nr 4/VII/2012
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2013

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt. 9 statutu PZD po zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami ekonomicznymi sytuacji finansowej poszczególnych jednostek PZD i całego Związku postanowiła oraz po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Finansów i Budżetu PZD postanawia:

§ 1

Pozostawić składkę członkowską na 2013 roku w wysokości 19 gr. od 1 m2 powierzchni działki.

§ 2

Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej OZ i KR PZD.

§ 3

Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:

1) 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów ROD,

2) 35% składki odprowadzane jest przez zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:

a) 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

b) z pozostałej kwoty:

- 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,

- 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.

§ 4

Dla płynności finansowej organów Związku składka członkowska winna być odprowadzana przez:

1) zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2013 roku,

2) okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2013 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

SKARBNIK: /-/ Marian PASIŃSKI
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

[wstecz]
Jest zima,
do wiosny tylko:
26 dni.
dzień 54/311
Ryby
piątek
23
luty
2018
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
•••
wsch. Słońca: 06:32
zach. Słońca: 17:02
dług. dnia: 10:30
do najdłuższego dnia:
6:19
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 2:45
•••
Urodziny obchodzi:
Małgorzata.S
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska