Cytat:
Największe szczęście w życiu to pewność, że jesteśmy kochani ze względu na nas samych, albo raczej pomino nas samych.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 17/2013
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia na 2013 rok Krajowego Konkursu „Kronika ROD – historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 statutu PZD w związku z §7 Statutu, postanawia:

§ 1

1. Ogłosić na rok 2013 Konkurs Krajowy p.n. ”Kronika ROD - historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania”.

2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Do udziału w konkursie Zarządy ROD zgłaszają kroniki z rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Zgłoszenia i kroniki zarządy ROD dostarczają do Okręgowego Zarządu PZD w terminie do 05 maja 2013 r.

3. Okręgowe Zarządy zgłoszenia i kroniki dostarczają do biura Krajowej Rady PZD w terminie do 20 maja 2013 r.

§ 3

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1. Uchwałę Zarządu ROD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnię w ha i liczbę działek, a także numer, pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD.

2. Kronikę zgłaszanego rodzinnego ogrodu działkowego.

2a. Opis ogrodu i jego działania nie ujęty w kronice.

§ 4

1. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD w okresie od 01 czerwca do 10 lipca 2013 r. dokona oceny kronik zgłoszonych do konkursu.

2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi ze swej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.

3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali:

1) najlepiej prowadzoną kronikę rodzinnego ogrodu działkowego.

2) wyróżnienia.

§ 5

1. Rodzinny ogród działkowy za najlepiej prowadzoną kronikę otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

2. Pozostałe wyróżnione kroniki otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

§ 6

Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

§ 7

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2013 oraz opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD. Wszystkie kroniki zgłoszone do Konkursu będą eksponowane na wystawie z okazji Krajowych Dni Działkowca 2013 r.

WICEPREZES: Wincenty KULIK
PREZES: Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/2013 z 17.01.2013 r.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„KRONIKA ROD – HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY ORAZ ARTYZM WYKONANIA”
2013 r.

1. Rok założenia Kroniki – forma na jej kartach - (0-10 pkt)

2. Wygląd estetyczny Kroniki - (0-10 pkt)

3. Elementy dekoracyjne Kroniki - 0-10 pkt)

4. Materiały archiwalne w Kronice - (0-10 pkt)

5. Dokumentacja zdjęciowa na kartach Kroniki - (0-10 pkt)

od chwili założenia

1. Dokumentacja z gazet i wydawnictw - (0-10 pkt)

– wkomponowana w treści

1. Elementy dekoracyjne pisowni własnej na kartach Kronik - (0-10 pkt)

2. Chronologia wydarzeń w Ogrodzie zamieszczona w Kronice - (0-20 pkt)

3. Aktualne wydarzenia w życiu Ogrodnictwa działkowego - (0-10 pkt)

w Polsce i ich odbicie w Kronice (ze szczególnym pokazaniem działań Ogrodu w ostatnim okresie)

Łączna maksymalna liczba punktów 100 pkt.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska