Cytat:
Kobiety są stworzone po to, by je kochać, nie rozumieć.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 5/XXIV/2015
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z 15 stycznia 2015 roku

w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz Obrony ROD z części partycypacji należnej jednostce krajowej PZD

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 151 ust. 1 i 2 w związku z § 161 statutu PZD oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 4/XXIV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD, postanawia:

§ 1

Ustalić odpis na Fundusz Obrony ROD z części środków z tytułu partycypacji należnych jednostce krajowej PZD w wysokości 1/7 wpływów do Krajowej Rady PZD. W wyniku takiego ustalenia odpisu na Fundusz Obrony ROD, podział całości wpływów ze środków z tytułu partycypacji jest następujący:

1) jednostka terenowa PZD – 65%,
2) jednostka krajowa PZD – 30%,
3) Fundusz Obrony ROD – 5%.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Krajowej Rady PZD.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały sprawuje Prezydium Krajowej Rady PZD poprzez kwartalne analizy wpływów środków określonych w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK: /-/ Marian PASIŃSKI
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r.

[wstecz]
Lato trwa,
do jesieni zostało:
1 m-c i 5 dni.
dzień 229/136
Lew
niedziela
18
sierpień
2019
Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław
•••
wsch. Słońca: 05:20
zach. Słońca: 19:53
dług. dnia: 14:34
do najdłuższego dnia:
2:15
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:48
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska