Cytat:
Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny.
  • Archiwum
puchar Ogrodu

Archiwum
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”

Na stronach tego działu zamieszczone zostały najważniejsze dokumenty z całego okresu istnienia Ogrodu „Czarny Staw”

[wstecz]
sejm
Kalendarium walki działkowców o ustawę

Jeżeli chcielibyśmy obrazowo przedstawić dotychczasową, kilkunastomiesięczną walkę działkowców o nową ustawę działkową, to najłatwiej można byłoby to zrobić za pomocą sinusoidy. Wielokrotnie, bowiem, gdy już się wydawało, że sprawa nabiera biegu, pojawiały się nowe, niejednokrotnie zaskakujące trudności.

Najważniejsze jednak, że nawet, gdy działkowcy znajdowali się w tzw. dołku, potrafili się zmobilizować, by skutecznie walczyć o przysługujące im prawa.

Ostatecznie kilkanaście ostatnich miesięcy można podsumować w następujący sposób - działkowcy mają na swoim koncie wiele sukcesów. Gdyby nie ich konsekwencja i determinacja, z pewnością nie byliby w miejscu, w którym są.

Przypomnijmy sobie, z jakimi trudnościami musieli się mierzyć.

Zaczęło się od Trybunału

luty 2010 r.

- wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu zapisów ustawy o ROD.

wrzesień 2010 r.

- I Prezes Sądu Najwyższego rozszerza zakres swojego wniosku i wnosi o orzeczenie niezgodności całej ustawy o ROD z Konstytucją RP.

lipiec 2012 r.

- TK orzekł o niezgodności z Konstytucją RP większości art. ustawy o ROD, które mają kluczowe znaczenie dla działkowców, ogrodów i Związku. Działkowcy wyrok podsumowują jednym słowem - „hańba”. TK daje 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy.

Działkowcy biorą sprawy w swoje ręce

6 października 2012 r.

- powołanie do życia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, który w konsultacji z działkowcami opracowuje zapisy projektu obywatelskiego. Następnie działkowcy rozpoczynają kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów pod projektem.

5 lutego 2013 r.

- sukces akcji zbierania podpisów. W ciągu trzech zimowych miesięcy działkowcy zebrali blisko milion podpisów poparcia pod nową ustawą i złożyli je w Sejmie.

17-19 kwietnia 2013 r.

- pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i trzech projektów poselskich. Projekty trafiają do dalszego procedowania w Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Z komisji wydzielona zostaje 15-osobowa podkomisja nadzwyczajna.

Posłowie „rozmontowują” projekt obywatelski

- Prace nad nową ustawą działkową trwały w Sejmie siedem miesięcy. Odbyło się 12 wielogodzinnych posiedzeń, w trakcie, których złożono blisko 250 poprawek do projektu obywatelskiego. Efektem wprowadzonych do projektu zmian (głównie za sprawą posłów PO i SP) było to, że ustawa działkowa została zmieniona w dokument niezwykle niekorzystny dla działkowców. Pojawiło się wiele zapisów, które w szybkim czasie doprowadziłyby do likwidacji ROD.

Działkowcy wychodzą na ulice

6 maja 2013 r.

- pikiety pod wszystkimi biurami poselskimi PO i SP. Miały na celu przekonać parlamentarzystów partii rządzącej do wycofania się z planowanych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, pod którym podpisało się około miliona obywateli.

20 maja 2013 r.

- kolejne pikiety, poprzez które działkowcy wyrazili swój sprzeciw wobec projektu autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej.

5 czerwca 2013 r.

- manifestacje pod urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi w całej Polsce. Działkowcy wyrażają swój sprzeciw wobec przebiegu prac podkomisji nadzwyczajnej.

20 września 2013 r.

- manifestacje pod urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi w całej Polsce. Działkowcy wyrażają swój sprzeciw wobec szkodliwych poprawek wprowadzonych przez podkomisje do inicjatywy obywatelskiej;

10 października 2013 r.

- Ogólnopolska Manifestacja Działkowców, poprzez którą działkowcy sprzeciwili się niezwykle krzywdzącym zmianom wprowadzonym do projektu obywatelskiego, które wykrzywiły sens poszczególnych zapisów, gwarantujących utrzymanie charakteru ogrodów oraz zapewniały stabilność prawną i organizacyjną ROD.

Trud tysięcy działkowców nie poszedł na marne

- Efektem ogólnopolskiej manifestacji działkowców było to, że posłowie Platformy uznali poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej za słuszne, dzięki czemu ustawa ponownie - tak jak pierwotny projekt - stała się dokumentem zabezpieczającym prawa działkowców.

15 listopada 2013 r.

- z inicjatywy przedstawicieli działkowców doszło do przełomowego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, podczas którego strony zawarły kompromis w sprawie tzw. uwłaszczenia działkowców. Ustalono, że kwestia ta uregulowana zostanie w nowej ustawie. Kilka dni później komisje sejmowe skierowały projekt do drugiego czytania.

20 listopada 2013 r.

- drugie czytanie projektu obywatelskiego. Wszystkie kluby parlamentarne wyraziły swoje poparcie dla inicjatywy obywatelskiej. Posłowie wyrazili także uznanie dla konsekwentnej walki PZD, komitetu i wszystkich działkowców.

22 listopada 2013 r.

- trzecie czytanie projektu obywatelskiego. Projekt obywatelski przyjęty został niemal jednogłośnie przez Sejm (jedynie dwóch posłów było przeciw).

3 grudnia 2013 r.

- nad ustawą pochylają się komisje senackie, które przyjmują projekt obywatelski, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Projekt trafia pod głosowanie senackie.

12 grudnia 2013 r.

- senatorowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę działkową, wraz z czterema poprawkami, które zgłoszone zostały podczas dyskusji, która odbyła się dzień wcześniej. Ustawa musiała, więc ponownie wrócić pod głosowanie Sejmu.

13 grudnia 2013 r.

- Sejm przyjmuje ustawę wraz z poprawkami Senatu.

16 grudnia 2013 r.

- projekt obywatelski trafia na biurko prezydenta.

18 grudnia 2013 r.

- prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD, który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej.

19 stycznia 2014 r.

- nowa ustawa działkowa wchodzi w życie.

Warto, by działkowcy pamiętali, że wielki sukces, z jakim kończą 2013 rok wynika z ich solidarności i tego, że w najtrudniejszych momentach byli razem i konsekwentnie walczyli o swoje prawa. Warto, więc by cała rodzina działkowa pozostała w tej jedności także w 2014 roku, a także kolejnych latach, bo tylko to jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów.

(mz)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska