Cytat:
Jakież powolne jest życie i jak gwałtowna nadzieja.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]
Akty prawne związane
z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
sejm

Akty uchylone

 1. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Odesłania

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Akty zmienione

 1. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 2. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania
 10. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 11. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 12. Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
[wstecz]
Jest zima,
do wiosny tylko:
26 dni.
dzień 54/311
Ryby
piątek
23
luty
2018
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
•••
wsch. Słońca: 06:32
zach. Słońca: 17:02
dług. dnia: 10:30
do najdłuższego dnia:
6:19
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 2:45
•••
Urodziny obchodzi:
Małgorzata.S
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska