Cytat:
Życie jest jak wahadło, w naturze wahadła leży zmiana pozycji.
  • Walne Zebranie
Walne Zebranie
członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 09/WZ/2004
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w POD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej
dnia 08 maja 2004 roku

w sprawie obchodów Dnia Działkowca
w POD „CZARNY STAW”

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawcze POD „CZARNY STAW” zobowiązuje Zarząd do organizowania corocznie obchodów Dnia Działkowca na zasadach opartych na doświadczeniach z lat ubiegłych.

§ 2

1. Zarząd jest odpowiedzialny za ustalenie i podanie do wiadomości działkowców POD „CZARNY STAW”, terminu oraz programu Dnia Działkowca, poprzez umieszczenie tych informacji na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Ogrodu.

2. W programie muszą być uwzględnione imprezy dla dzieci.

3. Prawo uczestniczenia w obchodach Dnia Działkowca mają wszyscy działkowcy POD „CZARNY STAW” oraz ich rodziny.

4. Prawo uczestnictwa mają również zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 3

(wykreślony na podstawie uchwały Zarządu Nr 10 z 20.08.2005 roku w sprawie rozwiązania Koła Wędkarskiego POD „CZARNY STAW”)

§ 4

Zarząd jest zobowiązany do prawidłowego wydatkowania i rozliczenia środków finansowych związanych z obchodami Dnia Działkowca pochodzących z funduszu Ogrodu.

§ 5

Komisja Rewizyjna POD „CZARNY STAW” w okresie dwóch tygodni po Dniu Działkowca zbada i sporządzi protokół z realizacji programu obchodów Dnia Działkowca ze szczególnym uwzględnieniem strony finansowej.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków:
Jolanta ŻUKOWSKA
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Józef KĘPSKI

[wstecz]
Jest zima,
do wiosny tylko:
26 dni.
dzień 54/311
Ryby
piątek
23
luty
2018
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
•••
wsch. Słońca: 06:32
zach. Słońca: 17:02
dług. dnia: 10:30
do najdłuższego dnia:
6:19
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 2:45
•••
Urodziny obchodzi:
Małgorzata.S
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska