Cytat:
Dużo jest oryginałów na świecie; tylko w sprawach pieniężnych ludzie są podobni do siebie aż do banalności.
  • Walne Zebranie
Walne Zebranie
członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 08/WZ/2005
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD w POD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej
dnia 30 kwietnia 2005 roku

w sprawie zasad korzystania na terenie ogrodu
z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych

Walne Zebranie Sprawozdawcze POD „CZARNY STAW” w Wólce Wiciejowskiej ustala i wprowadza z dniem 30 kwietnia 2005 roku instrukcję korzystania na terenie Ogrodu z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych.

§ 1

Instrukcja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków:
Zofia IRZYCKA
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Józef KĘPSKI

załącznik do Uchwału Nr 08/WZ/2005

INSTRUKCJA
korzystania na terenie Ogrodu z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych

§ 1

Użytkownik działki w POD „Czarny Staw” lub zaproszony przez niego gość może wjechać na teren ogrodu swoim samochodem osobowym. Użytkownik działki może również korzystać z usług transportowych świadczonych przez innych, zachowując zasady przewidziane w niniejszej uchwale.

§ 2

W celu dojazdu do swojej działki, kierowca jest zobowiązany do jazdy najkrótszą drogą, zachowując szczególną ostrożność oraz nie przekraczając prędkości 10 km/godz.

§ 3

Samochód musi być zaparkowany na własnej działce lub na parkingu obok Budynku Gospodarczego.

§ 4

Zabrania się parkowania samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych w alejkach. Dopuszcza się parkowanie ich, jedynie na czas rozładunku lub załadunku.

§ 5

Zaproszeni przez działkowca goście, swoje samochody mogą pozostawić wyłącznie na parkingu obok Budynku Gospodarczego, lub na terenie działki użytkownika, którego są gośćmi.

§ 6

Kierowca jest zobowiązany do zamknięcia bramy wjazdowej do Ogrodu, podczas każdorazowego wjazdu lub wyjazdu.

§ 7

Użytkownik działki korzystający z prywatnego samochodu osobowego, innego pojazdu mechanicznego oraz usług transportowych jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe na skutek korzystania z nich na terenie Ogrodu.

§ 8

Za szkody związane z samochodami prywatnymi (kradzież samochodu, jego części, uszkodzenia, itp.) Zarząd POD „Czarny Staw” nie odpowiada.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków:
Zofia IRZYCKA
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Józef KĘPSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska