Cytat:
Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu.
  • Walne Zebranie
Walne Zebranie
członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 15/WZ/2010
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
członków PZD w ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej
dnia 24 kwietnia 2010 roku

w sprawie sposobu wnoszenia opłat przez działkowców
(tekst jednolity na podstawie uchwały Nr 11/WZ/2011 Walnego Zebrania z 09.04.2011 r.)

Walne Zebranie po wysłuchaniu propozycji Zarządu i głosów w dyskusji w sprawie trybu postępowania przy pobieraniu opłat od działkowców ROD „Czarny Staw” uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza wzór „Książeczki opłat” zwanej dalej - książeczką, według której, użytkownicy działek w ROD „Czarny Staw” wnoszą wszystkie obowiązujące w danym roku opłaty. Wzór książeczki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Książeczka jest dokumentem ścisłego zarachowania i wydawana jest przez Zarząd nieodpłatnie, co roku dla każdego użytkownika działki w ROD „Czarny Staw”. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może wystawić duplikat książeczki.

§ 3

Książeczka składa się z 12 stron i jest podzielona na dwie części:

Pierwsza część obejmuje rozliczenia i informacje:

1. - strona tytułowa,
2. - informacje dla działkowca,
3. - rozliczenie zużytej energii elektrycznej,
4. - opłaty zaliczkowe za energię elektryczną,
5. - konto prac na rzecz ogrodu.

Druga część zawiera kwity KP:

6. - Kwit KP – niedopłata za energię elektryczną,
7. - Kwit KP – zaliczka za energię elektryczną - I rata,
8. - Kwit KP – zaliczka za energię elektryczną - II rata,
9. - Kwit KP – zaliczka za energię elektryczną - III rata,
10. - Kwit KP – składka członkowska PZD,
11. - Kwit KP – opłata na rzecz ogrodu,
12. - Kwit KP – Ekwiwalent za niewykonane prace w ….. roku”.

§ 4

Opłaty wg indywidualnej książeczki, użytkownik działki wnosi bezpośrednio do skarbnika Zarządu lub na konto bankowe ogrodu. Przy wpłacie na konto bankowe wpłacający jest zobowiązany do podanie na przelewie z jakiego tytułu dokonuje wpłaty – (np: składka członkowska, opłata na rzecz ogrodu, niedopłata, rata I, rata II, rata III).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik: Wzór Książeczki Opłat

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków:
Jolanta ŻUKOWSKA
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Zbigniew WIERZBOWSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska