Cytat:
Nauczyliśmy się fruwać niczym ptaki na niebie, pływać jak ryby w morzach, ale nie nauczyliśmy się tej prostej sztuki, by żyć ze sobą jak bracia.
  • Zarząd ROD
Zarząd
Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Czarny Staw”
VII-ej kadencji
Organy PZD wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 24 kwietnia 2010 roku
kadencja trwa już: Brak danych
do końca kadencji zostało: Brak danych
BIEŻĄCE INFORMACJE
Uwaga! członkowie Zarządu

• Zarząd ROD spotyka się regularnie na posiedzeniach, które w sezonie letnim odbywają się w Biurze Zarządu na terenie Ogrodu, natomiast w sezonie zimowym w prywatnym mieszkaniu, zgodnie z ustalonym terminarzem.
• Skład osobowy Organów PZD, w ROD Czarny Staw - VIII-ej kadencji.
• Archiwalne składy osobowe Organów PZD z lat poprzednich.
• Uchwały i inne dokumenty  ustanowione przez Zarząd i obowiązujące w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”.
zarząd 7 kadencji
• Zgodnie z Uchwałą Nr 09/WZ/2004 Walnego Zebrania z dnia 8.05.2004 roku, w sprawie obchodów Dnia Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”, Dzień Działkowca 2014 odbył się w dniu 23 sierpnia 2014 roku. Dzieci, działkowcy i goście uczestniczyli w zawodach i konkursach zorganizowanych przez Komisję Gospodarczą i Zarząd.
      •  Zdjęcia z tego dnia są dostępne w dziale Dzień Działkowca 2014.
UCHWAŁA Nr 93/VIII/19

Zarząd na posiedzeniu w dniu 02 marca 2019 roku działając na podstawie statutu PZD oraz w oparciu o uchwałę Nr 455/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych w ROD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań, postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 59 ust. 1 statutu PZD Zarząd zwołuje w dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota) Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Czarny Staw".

§ 2

Walne Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodowej na terenie ROD "Czarny Staw" w Wólce Wiciejowskiej o godzinie 10.30.

§ 3

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, zgodnie z § 61 ust.2 statutu PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11:00 w miejscu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Zarząd proponuje porządek obrad Walnego Zebrania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Sekretarza Zarządu, zgodnie z § 60 statutu PZD, jest odpowiedzialny za przygotowanie imiennych zaproszeń wraz z projektem porządku obrad Walnego Zebrania i przesłanie ich do wszystkich członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Czarny Staw".

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zebranie, już się odbyło
• Na początku każdego roku wszyscy działkowcy naszego Ogrodu otrzymują bezpłatnie od Zarządu Książeczkę opłat, na podstawie której mają możliwość kontrolowania swoich zobowiązań wobec Ogrodu oraz terminowo wnosić opłaty uchwalone przez Walne Zebranie.
Informacja o zużyciu energii elektrycznej w Ogrodzie i jej kosztów, w kolejnych latach jest dostępna
tutaj
• W dniu 24 kwietnia 2009 roku Zarząd otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzję:
Rodzinne Ogrody Działkowe nie muszą składać sprawozdań z korzystania ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i wnosić opłat za zużytą wodę.

• Więcej informacji oraz wykaz zużycia wody w Ogrodzie w kolejnych latach znajdziesz tutaj
• Jak zostać działkowcem?  czyli, wskazówki co należy zrobić aby zostać działkowcem w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”
Jest jesień,
zima już za:
2 m-ce i 21 dni.
dzień 274/91
Waga
niedziela
1
październik
2023
Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Helojza
Światowy Dzień Muzyki,
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
•••
wsch. Słońca: 06:32
zach. Słońca: 18:12
dług. dnia: 11:41
do najdłuższego dnia:
5:08
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 3:55
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

89 lat temu w roku 1934
urodziła się
Krystyna LASKOWSKA
Od roku 1985 użytkowała działkę Nr 74 wspólnie z małżonkiem Henrykiem. Po jego śmierci w 2004 /.../
zm. 20-01-2008 r.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2023 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska