Cytat:
Nauczyliśmy się latać jak ptaki i pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się prostej sztuki życia razem jak bracia.
  • Zarząd ROD
KSIĄŻECZKA OPŁAT
obowiązująca w
w ROD „Czarny Staw”
[wstecz]

Z chwilą podłączenia energii elektrycznej do Ogrodu, a było to w 1986 roku, powstał problem z wnoszeniem opłat w tym zakresie przez poszczególnych działkowców. Zarząd powołał wówczas Inkasenta Ogrodu, którego obowiązkiem było zbieranie opłat a następnie rozliczanie się ze skarbnikiem. Było to bardzo uciążliwe zajęcie a jednocześnie bardzo odpowiedzialne. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom oraz biorąc pod uwagę propozycje działkowców, Zarząd opracował tzw. „Książeczkę Opłat”. Działkowiec, każdego roku otrzymuje bezpłatnie od Zarządu taką Książeczkę, na podstawie której ma możliwość kontrolowania swoich zobowiązań wobec Ogrodu oraz terminowo wnosić opłat uchwalone przez Walne Zebranie.

Pierwsza wersja Książeczki zawierała tylko zobowiązania w zakresie opłat zaliczkowych za energię elektryczną. Natomiast kolejne wersje rozszerzane były między innymi o opłaty statutowe, następnie o informacje zawierające rozliczenie wpłaconych zaliczek za energię elektryczną i zbiorcze zestawienie zaliczek oraz bilans konta prac na rzecz Ogrodu.

Ostateczna wersja Książeczki została zatwierdzona przez Walne Zebranie uchwałą Nr 15/WZ/2010 z 24.04.2010 r. (uaktualniona zgodnie z uchwałą Nr 11/WZ/2011 Walnego Zebrania z 09.04.2011 r.) Składa się z 12 stron podzielonych tematycznie. Strony od 1 do 5 zawierają niezbędne informacje dla działkowca, a pozostałe od 6 do 12, są kwitami KP (odcinek, potwierdzenie wpłaty dla działkowca i odcinek dla Zarządu).

OPŁATY w 2014 roku
obowiązujące w ROD „Czarny Staw”
LpTematj.m.stawkatermin
1Składka członkowska PZDzł/m20,1931.05.2014
 Opłaty i świadczenia zatwierdzone przez Walne Zebranie 26.04.2014 r.   
2Opłata na rzecz ogroduzł/m20,4028.06.2014
3Praca na rzecz ogrodugodz4 
4Partycypacja w zadaniach remontowychzł/m20,1028.06.2014
5Partycypacja w zadaniach remontowychgodz3 
6Ekwiwalent za nie przepracowane godzinyzł/godz* 16,0015.07.2014
7Cena zaliczkowa za energię elektrycznązł/1kWh0,6700wg książeczki
8Zaliczkowa opłata za hydrofornięzł/rok11,50wg książeczki
9Zaliczkowa oplata za oświetlenie Ogroduzł/rok6,50wg książeczki
10Opłata energetycznazł/rok20,49wg książeczki
     
 Ponadto Nowi działkowcy wpłacają:   
1Opłata inwestycyjna1.150,00 
2Wpisowe PZD350,00 
OPŁATY w 2013 roku
obowiązujące w ROD „Czarny Staw”
LpTematj.m.stawkatermin
1Składka członkowska PZDzł/m20,1931.05.2013
 Opłaty i świadczenia zatwierdzone przez Walne Zebranie 27.04.2013 r.   
2Opłata na rzecz ogroduzł/m20,3028.06.2013
3Praca na rzecz ogrodugodz4 
4Partycypacja w zadaniach remontowychzł/m20,7428.06.2013
5Partycypacja w zadaniach remontowychgodz13 
6Ekwiwalent za nie przepracowane godzinyzł/godz* 16,0015.07.2013
7Cena zaliczkowa za energię elektrycznązł/1kWh0,6600wg książeczki
8Zaliczkowa opłata za hydrofornięzł/rok11,50wg książeczki
9Zaliczkowa oplata za oświetlenie Ogroduzł/rok6,50wg książeczki
10Opłata energetycznazł/rok18,77wg książeczki
     
 Ponadto Nowi działkowcy wpłacają:   
1Opłata inwestycyjna1.300,00 
2Wpisowe PZD350,00 
Informacje dodatkowe:

* Stawka ekwiwalntu za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu dotyczy wszystkich godzin, łącznie z godzinami zaległymi.

Opłaty przyjmuje skarbnik M. Skierniewska - działka Nr 36
lub można dokonać wpłaty na Konto bankowe Ogrodu:
Bank Spółdzielczy w Mrozach o/Cegłów
Nr 51 9227 0004 0000 5832 2000 0010
Przy wpłacie na konto bankowe wpłacający jest zobowiązany do podanie na przelewie z jakiego tytułu dokonuje wpłaty – (np: składka członkowska, opłata na rzecz ogrodu, niedopłata, rata I, rata II, rata III).

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
22 dni.
dzień 151/215
Bliźnięta
czwartek
30
maj
2024
Ferdynand, Karol, Feliks, Jan, Gryzelda
•••
wsch. Słońca: 04:18
zach. Słońca: 20:43
dług. dnia: 16:26
do najdłuższego dnia:
0:23
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 8:40
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

14 lat temu w roku 2010
zmarł
Tadeusz ZENDAK
(1931-2010)
Inkasent Ogrodu w latach 1998-2002. Odznaczony w 2002 roku Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska