Cytat:
Strzeżcie się drobnych wydatków, mała dziurka bywa często przyczyną zatonięcia wielkiego statku.
  • Zarząd ROD
Wybrane
dokumenty ustanowione przez Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]
pieczątka

UCHWAŁA Nr 110/VII/14
Zarządu ROD „Czarny Staw”
z dnia 18 stycznia 2014 roku

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2014 roku działając na podstawie statutu PZD oraz w oparciu o uchwałę Nr 5/XVII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD w ROD, postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 77 statutu PZD Zarząd zwołuje w dniu 26 kwietnia 2014 roku (sobota) Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”.

§ 2

Walne Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodowej na terenie ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej o godzinie 11,00.

§ 3

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, zgodnie z § 79 ust.2 statutu PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11,30 w miejscu o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Zarząd proponuje porządek obrad Walnego Zebrania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Zgodnie z § 78 statutu PZD, sekretarza Zarządu jest odpowiedzialny za przygotowanie imiennych zaproszeń wraz z projektem porządku obrad Walnego Zebrania i przesłanie ich do wszystkich członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny Staw”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WicePREZES: Andrzej PAŁDYNA
PREZES: Mieczysław WRZESIŃSKI

Załącznik do uchwały Zarządu Nr 110/VII/14 z 18.01.2014 r.

pieczątka

(Projekt)
PORZĄDEK
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „CZARNY STAW” w Wólce Wiciejowskiej
w dniu 26 kwietnia 2014 roku

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2013 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 18.01.2014 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za działalność za ubiegły rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD za działalność za ubiegły rok.

9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na bieżący rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Najważniejsze przepisy ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. i wynikające stąd zadania dla stowarzyszenia ogrodowego

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD merytorycznego i finansowego za 2013 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 18.01.2014 r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej ROD.

16. Zatwierdzenie sprawozdania komisji rozjemczej ROD.

17. Podjęcie uchwał w sprawach:

- planu pracy na 2014 r.,

- preliminarza finansowego na 2014 r.,

- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,

- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.,

- rozliczenia zużytej w 2013 roku energii elektrycznej oraz opłat zaliczkowych w 2014 roku,

- planu kontynuacji zadań inwestycyjnych, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2014 r.,

- innych dotyczących działalności ogrodu.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

WicePREZES: Andrzej PAŁDYNA
PREZES: Mieczysław WRZESIŃSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska