Cytat:
Wielka świętość polega na codziennym wykonywaniu drobnych obowiązków.
  • Zarząd ROD
Wybrane
dokumenty ustanowione przez Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 139/VII/15
Zarządu ROD „Czarny Staw”
z dnia 10 stycznia 2015 roku

w sprawie rozliczenia zużytej w 2014 rok
energii elektrycznej i zaliczek na 2015 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/WZ/2010 Walnego Zebrania z dnia 24.04.2010 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie, Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Inkasenta Ogrodu i rachunków za 2014 rok otrzymanych z Zakładu Energetycznego, w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Nr 16/WZ/2010 Walnego Zebrania z 24.04.2010 r. w sprawie opłat zaliczkowych oraz rozliczania zużytej energii elektrycznej w Ogrodzie uchwalił, co następuje:

§ 1

Ceny do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez działkowców w 2014 roku ustala się jak niżej:

1. Cena rozliczeniowa za kWh - 0,6000 zł
2. Opłata roczna za dostarczenie wody - 13,33 zł
3. Opłata roczna za oświetlenie Ogrodu - 6,56 zł

§ 2

Prognozowane ceny do naliczenia opłat zaliczkowych pobieranych w 2015 roku za energię elektryczną ustala się jak niżej:

1. Cena zaliczkowa za kWh - 0,6600 zł

§ 3

Na podstawie uchwały Nr 45/2009 Prezydium KR PZD z dnia 31.03.2009 r. w związku z różnicą pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań wszystkich pod-liczników zainstalowanych w ogrodzie wynoszącą 2.995 kWh, Zarząd wnioskuje o ustalenie jednorazowej opłaty energetycznej w wysokości 21,41 zł.

§ 4

1. Pobrane w 2014 roku zaliczki od działkowców rozliczyć wg §§ 1 i 3.

2. Opłaty zaliczkowe pobierane w 2015 roku za energię elektryczną naliczyć wg § 2.

3. Odpowiednie wykazy należy przekazać do Inkasenta Ogrodu i Gł. Księgowego Ogrodu w terminie do 15 lutego 2015 roku.

§ 5

Niniejsza Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

SEKRETARZ: Agnieszka KUCHARSKA
PREZES: Mieczysław WRZESIŃSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska