Cytat:
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
  • Zarząd ROD
Wybrane
dokumenty ustanowione przez Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 140/VII/15
Zarządu ROD „Czarny Staw”
z dnia 14 lutego 2015 roku

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2015 roku działając na podstawie statutu PZD oraz w oparciu o uchwałę Nr 251/2014 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. oraz wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia tych zebrań, postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 59 ust. 1 statutu PZD Zarząd zwołuje w dniu 25 kwietnia 2015 roku (sobota) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Czarny Staw”.

§ 2

Walne Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodowej na terenie ROD „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej o godzinie 11,00.

§ 3

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, zgodnie z § 61 ust.2 statutu PZD, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11,30 w miejscu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Zarząd proponuje porządek obrad Walnego Zebrania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Sekretarza Zarządu, zgodnie z § 60 statutu PZD, jest odpowiedzialny za przygotowanie imiennych zaproszeń wraz z projektem porządku obrad Walnego Zebrania i przesłanie ich do wszystkich członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny Staw”.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ: Agnieszka KUCHARSKA
WicePREZES: Zbigniew WIERZBOWSKI

Zał. Nr 1: Porządek dzienny
[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska