Cytat:
Zakreślenie granic równa się już ich przekraczaniu.
  • Zarząd ROD
Woda w ROD „Czarny Staw”
informacje o hydroforni, zużyciu wody i opłatach za wodę

Naczelny Sąd Administracyjny
wydał orzeczenie
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Marszałek Województwa Podlaskiego w drodze decyzji administracyjnej ustalił dla ROD „Sady Antoniukowskie” w Białymstoku opłatę z tytułu poboru wód podziemnych.

Marszałek uznał, iż PZD jest podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska w postaci poboru wód podziemnych. Od powyższej decyzji rodzinny ogród działkowy złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego.

ROD „Sady Antoniukowskie” w Białymstoku decyzję Marszałka oraz orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że skarga rodzinnego ogrodu działkowego jest uzasadniona, a powyższe decyzje zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa. W uzasadnieniu stwierdził, iż Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działek w ROD zwolnieni są od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych). WSA w Białymstoku uznał, iż opłaty za korzystanie ze środowiska zalicza się do swoistych podatków, a Związek i działkowcy są z podatków zwolnieni. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie zgadzając się z orzeczeniem WSA wniosło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną, którą to oddalono w dniu 26.05.2009 roku.

NSA podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W orzeczeniu stwierdził, iż w myśl art. 16 ustawy o ROD i art. 14 ustawy o POD opłaty za korzystanie ze środowiska są niczym innym jak podatkiem, z którego Polski Związek Działkowców jest zwolniony. Zatem poczynając od wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 16 maja 1981 r. w dalszym ciągu Polski Związek Działkowców, a co za tym idzie wszyscy jego członkowie są zwolnieni z opłat i podatków.

Opracował:
mgr Katarzyna Dudzińska
KR PZD

[wstecz]
Jest jesień,
zima już za:
1 m-c i 10 dni.
dzień 316/49
Skorpion
poniedziałek
12
listopad
2018
Renata, Witold, Mateusz, Konrad
•••
wsch. Słońca: 06:46
zach. Słońca: 15:47
dług. dnia: 9:01
do najdłuższego dnia:
7:48
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 1:16
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska