Cytat:
Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę.
  • Zarząd ROD
Woda w ROD „Czarny Staw”
informacje o hydroforni, zużyciu wody i opłatach za wodę

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa - 21 kwietnia 2009 r.

Pragnę poinformować, iż mając na uwadze słuszny interes Polskiego Związku Działkowców i jego członków - Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu spornych kwestii prawnych na korzyść działkowców.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, nie przewiduje żadnych zwolnień podmiotowych, natomiast wcześniejsza ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych oraz obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zawierają bardzo nieprecyzyjne zapisy o zwolnieniu z podatków i opłat administracyjnych.

W okresie ostatnich 6-ciu lat niespójne w tej materii były poszczególne stanowiska Ministerstwa Środowiska, również składy orzekające Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie nie zajmowały jednolitego stanowiska w tej sprawie.

Przypominam, iż w dniach 20 sierpnia 2003r. i 16 czerwca 2004r. ukazały się na stronie Ministerstwa Środowiska w oknie „Wyjaśnienia do przepisów”, opinie dotyczące naliczania opłat za pobór wód podziemnych przez Pracownicze Ogrody Działkowe, wskazujące na brak zwolnień podmiotowych w ustawie Prawo ochrony środowiska i występowanie zwolnień przedmiotowych tylko w zakresie poboru wód powierzchniowych, które dotyczą jedynie poboru wód powierzchniowych na potrzeby użytków rolnych i gruntów leśnych.

Jednakże w bieżącym orzecznictwie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i sądów administracyjnych, potwierdzonym stanowiskiem Ministra Środowiska z dnia 13.01.2009r. (pismo znak: DP-078-45/09/AK), utrwala się przekonanie o zwolnieniu Polskiego Związku Działkowców i jego członków z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych oraz art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął również decyzję o zwrocie dotychczas dokonanych wpłat oraz o nieprzyjmowaniu od Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i należnych z tego tytułu opłat.

Zwrócenie wcześniej wniesionych opłat zostanie dokonane na rachunek bankowy, dlatego uprzejmie proszę o przekazanie właściwego numeru konta do Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Za wszystkie problemy i niedogodności związane z ostatecznym wyjaśnieniem stanu prawnego serdecznie przepraszam. Życzę całemu Ruchowi Działkowców, który ma swoje europejskie korzenie, przejrzystego systemu prawnego sprzyjającego dalszemu rozwojowi oraz owocnej działalności.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
Adam STRUZIK

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska