pano

Rodzinny Ogród Działkowy "Czarny Staw"

Nasz adres:

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„CZARNY STAW”

Wólka Wiciejowska
05-319 Cegłów
pow. Mińsk Mazowiecki

Telefony kontaktowe do Zarządu ROD "Czarny Staw"

Prezes Zarządu Agnieszka Kucharska tel. 501 199 310 działka Nr 31
Wice Prezes Ryszard Gołębiewski tel. 515 237 468 działka Nr 37
Skarbnik Małgorzata Skierniewska tel. 607 304 652 działka Nr 36
Wice Prezes Elżbieta Łapacz tel. 503 631 018 działka Nr 47