Cytat:
Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy na walnym zebraniu sprawozdawczym można przeprowadzić głosowanie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD, pod warunkiem osiągnięcia, co najmniej 50% frekwencji?

Takie rozwiązanie jest niemożliwe, ze względu na specjalną procedurę oraz wymogi, które stawia ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. wobec zebrania wszystkich działkowców ogrodu w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD. Głównym wymogiem określonym w art. 69 ustawy jest wcześniejsze i odpowiednie powiadomienie działkowców o terminie zebrania (list polecony lub przesyłka nadana pocztą kurierską wysłane, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania).

Odpowiedni sposób zawiadomienia jest bardzo ważny, gdyż w przypadku podjęcia uchwały o wyborze nowego stowarzyszenia prowadzącego rod – procedura przygotowania, zwołania i przeprowadzenia zebrania będzie oceniana przez sąd rejestrowy, który w przypadku stwierdzenia uchybień może odmówić zarejestrowania nowego stowarzyszenia ogrodowego.

Nadmienić także trzeba, że liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w obu zebraniach może być zupełnie różna, ponieważ w walnym zebraniu sprawozdawczym biorą udział jedynie członkowie PZD, natomiast w zebraniu wszystkich działkowców biorą udział wszystkie osoby, które mają ustalone prawo do działki w danym ogrodzie, bez względu na to czy są członkami PZD czy nie. Nieuwzględnienie osób uprawnionych do wzięcia udziału w takim zebraniu również stanowiłoby uchybienie wobec procedury określonej w ustawie o rod.

Podsumowując, zatem – nie ma prawnej możliwości ażeby walne zebranie sprawozdawcze podjęło decyzję w sprawie wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogród działkowy. Ze względu na uwarunkowania ustawy – taka uchwała, nawet gdyby była podjęta, będzie nieważna.

mgr Artur Lemański - Starszy Inspektor ds. terenowo-prawnych PZD OZ w Gdańsku
04.03.2014 (02)

[wstecz]
Jest jesień,
zima już za:
1 m-c i 10 dni.
dzień 316/49
Skorpion
poniedziałek
12
listopad
2018
Renata, Witold, Mateusz, Konrad
•••
wsch. Słońca: 06:46
zach. Słońca: 15:47
dług. dnia: 9:01
do najdłuższego dnia:
7:48
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 1:16
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska