Cytat:
Czterdziestolatek musi rozstrzygnąć: Czy przedłużać swą młodość, czy przedłużać swe życie.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

Czy w jednej kopercie można wysłać zaproszenia na walne zebranie i zawiadomienie o zebraniu wszystkich działkowców?

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie wprowadza obostrzenia, które zakazywałoby możliwości włożenia do jednej koperty zarówno zaproszenia na walne zebrania, jak i zawiadomienia o zebraniu wszystkich działkowców. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to dwa odrębne dokumenty.

Ww. ustawa w art. 69 ust. 2 określiła formę, w jakiej zawiadomienie o zebraniu wszystkich działkowców powinno zostać wysłane. O terminie tego zebrania działkowcy powinni, bowiem zostać zawiadomieni za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Z kolei statut PZD w § 78 stanowi, że o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych, na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wydaje się, więc że włożenie zaproszenia na walne zebranie do koperty z listem poleconym w sprawie zebrania wszystkich działkowców dopełni tego wymogu.

Dla uniknięcia kosztów warto, więc o obu rodzajach zebrań zawiadomić dwoma odrębnymi dokumentami, ale wysłanymi w jednej kopercie lub w jednej przesyłce.

Wzór zaproszenia na walne zebranie sprawozdawcze oraz wzór zawiadomienia o zebraniu wszystkich działkowców dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców pod adresem www.pzd.pl w zakładce „Prawo” - „Wzory dokumentów”.

mgr prawa Aneta Łukaszewicz - KR PZD
17.03.2014 (58)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 6 dni.
dzień 106/260
Baran
poniedziałek
15
kwiecień
2024
Ludwina, Wacława, Anastazja, Teodor, Adolfina, Odetta
Dzień Kombatanta
•••
wsch. Słońca: 05:34
zach. Słońca: 19:33
dług. dnia: 13:59
do najdłuższego dnia:
2:50
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:14
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

89 lat temu w roku 1935
urodził się
Jerzy MICHNIEWICZ
Założyciel i budowniczy Ogrodu. Wice Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Wice Prezes Zarządu I i II kadencji /.../
zm. 27-03-1993 r.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska