Cytat:
Wiem tylko że wszystko się zmienia, coś jest, a później tego nie ma.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

ROD składa się z 8 terenów. Czy w świetle ustawy o ROD istnieje możliwość odbycia zebrania wszystkich działkowców z podziałem na tereny np. w tym samym dniu, o tej samej godzinie dla 4 terenów?

Niezależnie od ilości terenów wchodzących w skład ogrodu stanowi on jedną całość i jest zarządzany przez jedno stowarzyszenie. Autor pytania zapewne kierował się analogią wynikającą z § 75 statutu PZD, z którego wynika, że w ogrodach powyżej 300 członków zwyczajnych mogą odbywać się konferencje delegatów. To uregulowanie prawne ma zastosowanie tylko w przypadku organizacji walnych zebrań w ROD.

Zebranie wszystkich działkowców określone w art. 69 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest zebraniem szczególnym, na którym działkowcy mają podjąć ważną decyzję w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy (bez ustawowej możliwości powrotu do stowarzyszenia PZD).

Kryteria dotyczące wyboru nowego stowarzyszenia określone w ustawie o ROD z dn. 13.12.2013 r. oraz w ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7.04.1989 r., a dotyczące m.in. sposobu głosowania w I i II terminie tego zebrania wymogów, które musi spełniać podjęta uchwała o ewentualnym wyodrębnieniu ROD i in. są niemożliwe do spełnienia w kilku oddzielnych zebraniach prowadzonych równolegle w tym samym dniu lub w każdym innym czasie.

Stąd też ustawodawca w ustawie o ROD w art. 69 ust 1. pisze …zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród działkowy.

Tak sformułowany przepis nie daje możliwości innej interpretacji. Musi to być jedno zebranie, w jednym miejscu i w jednym czasie.

mgr prawa Andrzej Kierzkowski - OZ w Pile
30.03.2014 (87)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 6 dni.
dzień 106/260
Baran
poniedziałek
15
kwiecień
2024
Ludwina, Wacława, Anastazja, Teodor, Adolfina, Odetta
Dzień Kombatanta
•••
wsch. Słońca: 05:34
zach. Słońca: 19:33
dług. dnia: 13:59
do najdłuższego dnia:
2:50
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 6:14
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:

89 lat temu w roku 1935
urodził się
Jerzy MICHNIEWICZ
Założyciel i budowniczy Ogrodu. Wice Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Wice Prezes Zarządu I i II kadencji /.../
zm. 27-03-1993 r.
Księga Pamięci
¤¤¤
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2024 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska