Cytat:
I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

PORADY PRAWNE
na pytania działkowców w sprawie nowych przepisów
odpowiadają prawnicy KR i OZ PZD

ROD składa się z 8 terenów. Czy w świetle ustawy o ROD istnieje możliwość odbycia zebrania wszystkich działkowców z podziałem na tereny np. w tym samym dniu, o tej samej godzinie dla 4 terenów?

Niezależnie od ilości terenów wchodzących w skład ogrodu stanowi on jedną całość i jest zarządzany przez jedno stowarzyszenie. Autor pytania zapewne kierował się analogią wynikającą z § 75 statutu PZD, z którego wynika, że w ogrodach powyżej 300 członków zwyczajnych mogą odbywać się konferencje delegatów. To uregulowanie prawne ma zastosowanie tylko w przypadku organizacji walnych zebrań w ROD.

Zebranie wszystkich działkowców określone w art. 69 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest zebraniem szczególnym, na którym działkowcy mają podjąć ważną decyzję w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy (bez ustawowej możliwości powrotu do stowarzyszenia PZD).

Kryteria dotyczące wyboru nowego stowarzyszenia określone w ustawie o ROD z dn. 13.12.2013 r. oraz w ustawie Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7.04.1989 r., a dotyczące m.in. sposobu głosowania w I i II terminie tego zebrania wymogów, które musi spełniać podjęta uchwała o ewentualnym wyodrębnieniu ROD i in. są niemożliwe do spełnienia w kilku oddzielnych zebraniach prowadzonych równolegle w tym samym dniu lub w każdym innym czasie.

Stąd też ustawodawca w ustawie o ROD w art. 69 ust 1. pisze …zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród działkowy.

Tak sformułowany przepis nie daje możliwości innej interpretacji. Musi to być jedno zebranie, w jednym miejscu i w jednym czasie.

mgr prawa Andrzej Kierzkowski - OZ w Pile
30.03.2014 (87)

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska