Cytat:
Ustępstwa kończą się tam, gdzie zaczynają się zasady.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
UCHWAŁA Nr 5/V/2008
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2009

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 9 statutu PZD w oparciu o szczegółową analizę ekonomiczną sytuacji finansowej Związku i poszczególnych jego jednostek oraz po wysłuchaniu opinii Komisji ds Finansów i Budżetu PZD, postanawia:

§ 1

Składkę członkowską na 2009 r. ustalić w wysokości 15 gr. od 1 m2 powierzchni działki.

§ 2

Zawiesić na 2009 r. 5% odpis na Fundusz Samopomocowy PZD z części składki należnej OZ i KR PZD.

§ 3

Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:

1. 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów rodzinnych ogrodów działkowych,

2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:

a) 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,

b) 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.

§ 4

Dla płynności finansowej organów Związku składka członkowska winna być odprowadzana przez:

1. zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2009 roku,

2. okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2009 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

SKARBNIK: /-/ Marian PASIŃSKI
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 26 listopada 2008 r.

[wstecz]
Jest jesień,
zima już za:
1 m-c i 6 dni.
dzień 320/45
Skorpion
piątek
16
listopad
2018
Gertruda, Edmund, Maria, Małgorzata, Marek
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
•••
wsch. Słońca: 06:53
zach. Słońca: 15:41
dług. dnia: 8:49
do najdłuższego dnia:
8:00
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 1:03
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2018 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska