Cytat:
Kto więcej niż może obiecuje, zamki na lodzie buduje.
  • Archiwum
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

DOKUMENT ANULOWANY
UCHWAŁA Nr 2/XIX/2010
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2011

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust.2 pkt. 9 statutu PZD po zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami ekonomicznymi sytuacji finansowej poszczególnych jednostek PZD i całego Związku oraz po wysłuchaniu opinii Komisji d/s Finansów i Budżetu PZD postanowiła:

§ 1

Składkę członkowską na 2011 r. ustalić w wysokości 18 gr. od 1 m2 powierzchni działki.

§ 2

Zawiesić na 2011 r. 5% odpis na Fundusz Samopomocowy PZD z części składki należnej OZ i KR PZD.

§ 3

Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej OZ i KR PZD.

§ 4

Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:

1. 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów rodzinnych ogrodów działkowych,

2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:

a) 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

b) z pozostałej kwoty:

- 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,

- 1/3 przekazywana jest do jednostki krajowej PZD.

§ 5

Dla płynności finansowej organów Związku składka członkowska winna być odprowadzana przez:

1. zarządy rodzinnych ogrodów do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 roku,

2. okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2011 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

SKARBNIK: /-/ Marian PASIŃSKI
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 2 grudnia 2010 r.

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska