Cytat:
Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje.
  • Prawo w PZD
Prawo
w Polskim Związku Działkowców
[wstecz]

USTAWA
z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych1)

Preambuła
Rozdział I − Przepisy ogólne − (Art. 1 - 6)
Rozdział II − Zakładanie i funkcjonowanie ROD − (Art. 7 - 17)
Rozdział III − Likwidacja ROD − (Art.18 - 26)
Rozdział IV − Działkowcy − (Art.27 - 44)
Rozdział V − Organizacje działkowców − (Art.45 - 52)
Rozdział VI − Zmiany w przepisach obowiązujących − (Art.53 - 64)
Rozdział VII − Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe − (Art.65 - 80)

Preambuła

Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.

========================

1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
- ustawę z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych,
- ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawę z dnia 28 lipca 2006 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
- ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i
ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz
- uchyla się ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

< poprzedni - następny >

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska