Cytat:
Kamień spadający z serca niejednemu przytłukł nogi.
  • Zarząd ROD
Wybrane
dokumenty ustanowione przez Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„CZARNY STAW”
w Wólce Wiciejowskiej
[wstecz]

UCHWAŁA Nr 141/VII/15
Zarządu ROD „Czarny Staw”
z dnia 14 lutego 2015 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji technicznej w celu włączenia hydroforni oraz wodociągu ogrodowego na sezon 2015

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2014 roku rozpatrzył możliwość uruchomienia wodociągu ogrodowego na sezon 2014. Biorąc pod uwagę prognozy meteorologiczne oraz potrzeby działkowców postanowił, co następuje:

§ 1

Zarząd na podstawie § 38 ust.1 regulaminu ROD powołuje doraźną Komisję Techniczną w składzie:

1. Jarosław Kucharski – Przewodniczący
2. Bogdan Łukasiewicz
3. Ryszard Banasiak
4. Zbigniew Wierzbowski – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy
5. Andrzej Tabuła
6. Stanisław Szmalc – odpowiedzialny za Budynek Gospodarczy

§ 2

Włączenie wszystkich urządzeń hydroforowych oraz napełnienie sieci wodociągowej winno nastąpić nie później, niż w dniu 28 marca 2014 roku około godziny 12,00.

§ 3

Termin, o którym mowa w § 2 może ulec zmianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji Technicznej w uzgodnieniu z Zarządem.

§ 4

Komisja Techniczna powołana jest w celu:

1. podłączenia zaworu głównego oraz próbnego włączenia pompy w celu sprawdzenia stanu technicznego wszystkich urządzeń zainstalowanych w hydroforni. Zadanie to winno być wykonane przed terminem o którym jest mowa w § 2 niniejszej uchwały,
2. usunięcia stwierdzonych usterek w hydroforni i Budynku Gospodarczym,
3. napełnienia wodą całej ogrodowej sieci wodociągowej,
4. w przypadku zgłoszenia przecieku lub niesprawności zaworu głównego odcinającego dopływ wody do działki, zamknięcie dopływu wody do całego sektora, w którym wystąpiła usterka, na czas jej usunięcia przez działkowca,
5. sprawdzenia i podłączenia urządzeń do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Budynku Gospodarczym.

§ 5

Przewodniczący Komisji w celu realizacji zadań, o których jest mowa w § 4 niniejszej uchwały może powołać w skład Komisji dodatkowe osoby.

§ 6

Po zakończeniu prac, Komisja sporządzi odpowiedni protokół. W protokóle muszą być zawarte również informacje o aktualnym stanie licznika poboru wody i stanie podlicznika zużycia energii elektrycznej w hydroforni. Protokół po podpisaniu przez Komisję, Przewodniczący przekaże do Prezesa Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ: Agnieszka KUCHARSKA
WicePREZES: Zbigniew WIERZBOWSKI

[wstecz]
Jest wiosna,
do lata jeszcze:
2 m-ce i 26 dni.
dzień 85/280
Baran
wtorek
26
marzec
2019
Larysa, Emanuel, Teodor, Tymoteusz, Dora, Olga
•••
wsch. Słońca: 05:22
zach. Słońca: 17:57
dług. dnia: 12:35
do najdłuższego dnia:
4:14
dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku
o: 4:50
•••
Urodziny obchodzi:
brak danych
•••
Kalendarium:
brak danych
•••
W Internecie jest już 90 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD
•••
22 - Okręgowych Zarządów PZD w necie•••
2 - Kolegia Prezesów ROD
•••
4 - linków
do Innych stron

•••
| Strona główna| Prawo w PZD| Archiwum| Zarząd ROD| Walne zebranie| Galeria| Kronika| Ciekawostki| Księga Gości| Kontakt|
webmaster  • Copyright © 2005 - 2019 by Zarząd ROD CZARNY STAW Wólka Wiciejowska